MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
MÜZİK HAZIRLIK OKULU
(1-12)
2019-2020 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ ALIMLARI
SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU: Adaylar başvuru formuna belli bir sanat dalının yanı sıra, komisyon kararını da işaretleyebilirler mi?

Başvuru formuna, belli bir sanat dalı ve komisyon kararı bir arada işaretlenebilir. Sınav komisyonu, müziksel algı testinde başarılı bulunan adaylarda başvurulan sanat dalında yeterli seviyeyi görmemeleri durumunda, adayın komisyon takdiri ek seçimine bağlı olarak değerlendirme yapar. Komisyon takdiri aşamasında başarılı bulunan öğrenciye uygun bulunulan başka bir sanat dalı için eğitim önerilir.

SORU: Okulumuzda müzik derslerinin dışındaki dersler, Bakanlığın ön gördüğü şekilde mi veriliyor?

Müzik Hazırlık Okulu’nda kültür dersleri, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nca belirlenen öğretim programları çerçevesinde işlenir.

SORU: İlkokul veya ortaokula kayıtlı bir öğrencinin, öğrenim yılı süresince sanat dalında yeterli başarıyı gösterememesi durumunda başka bir okula nakli gerçekleşebilir mi?

Öğrencilerimizin, kayıt yaptırdıkları yıl içinde veya bunu izleyen yıllarda okul değişikliği kararına varması durumunda, velisinin akademik yılın sonunda yapacağı başvuru ile nakil işlemi e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

SORU: Okulunuzun günlük zaman çizelgesi nasıldır?

İlkokul ve ortaokulda ilk ders saat 8.40’ta, lisemizde ise 8.50’de başlar, eğitim saat 16.00’da son bulur. İlkokulda üç öğün (kuşluk-öğlen-ikindi), ortaokulda sadece öğlen olmak üzere yemek hizmeti okul binasında verilir.

SORU: Okul servisi uygulaması var mıdır?

Okulumuzda servis taşımacılığı hizmeti verilmemektedir. Ulaşımı velilerimiz üstlenmektedir.

SORU: Okulunuzda bursluluk sistemi nasıldır?

Kayıt hakkı kazanan adayların hepsine, kabul sınavlarında gösterdiği başarıya göre Üniversitemizin ilgili burs komisyonunca burs takdir edilir. Burslar her yıl Üniversite tarafından ilan edilen eğitim ücretleri doğrultusunda, sekiz dilim üzerinden çeşitli oranlarda tahsis edilir.

Burs oranları, komisyonun, öğrenci başarısına göre yaptığı değerlendirmelerle yıllık olarak belirlenir.

SORU: Okulunuzda ihtiyaç bursu verilmekte midir?

Hayır, Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulunda sadece başarı bursu verilmektedir.

SORU: Öğrencinin eğitim hayatı süresince burs oranında değişiklik olur mu?

Burs komisyonları her sene sonu Haziran ayında toplanır. Öğrencilerin başarı durumları değerlendirilip, burslarında artış veya eksilme yapılabilir.

SORU: Müzik Hazırlık Okulu 2019-2020 aday kayıt ve sınav tarihleri belli oldu mu?

Aday kayıtları: 10-14 Haziran tarihleri arasında, sınavlar ise 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

SORU: Başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Aday kayıtları, Müzik Hazırlık Lisesi Sekreterliği'nden 09:00-17:00 saatlerinde,10–14 Haziran 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Başvuru ücreti stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ adresinden 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında ödenebilir. MHO kabul sınavları 25-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

SORU: Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

Müzik Hazırlık Lisesi Öğrenci İşleri Birimi’ne bırakılacak başvuru evrakları şunlardır:


• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Öğrenci belgesi ve not dökümü

• İki adet vesikalık fotoğraf
• Başvuru formu (mho.bilkent.edu.tr/files/basvuru_formu)
• 280,00 TL aday kayıt ücreti. (Ödeme yalnız kredi kartıyla stars.bilkent.edu.tr/basvuru adresi üzerinden 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında mümkün olacaktır.)

Posta yolu ile başvuru yapılamaz.

SORU: Tanıma kurslarında yaş aralığı nedir?

17-21 Haziran 2019 tarihlerinde her gün 17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz verilen “Tanıma Kursları", aday kaydı yaptıran ilkokul, ortaokul ve lise adaylarına yöneliktir.

SORU: Kabul sınavları için repertuara nereden ulaşabilirim?

Kabul sınavları için repertuar örnekleri web sitemizden incelenebilir.
 mho.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari/seviye-sinavi-programlari

SORU: 1. sınıf adayı için enstrüman seviyesi aranıyor mu?

Öğrenci kabulüne ilkokul 1. sınıfta başlanan piyano ve keman sanat dalları için 1. sınıf adayları, duyuş ve müziksel algı testleri ile değerlendirilirler. Enstrüman seviyesi 2. sınıftan itibaren önem kazanır.

SORU: Sınıf düzeyine göre öğrenci kabul eden sanat dalları bilgisine nasıl ulaşabilirim?

Müzik Hazırlık Okulu’nun web sitesindeki linkten (mho.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari/sanat-dali-kabulleri) bu bilgiye ulaşabilirsiniz. 

ERİŞİM

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 06800 Bilkent, Ankara

E-posta: mssf@bilkent.edu.tr   
mho.bilkent.edu.tr/ogrenci-alimlari   
Tel (İlk ve Orta Okul için): (312) 290 1383
Tel (Lise için): (312) 290 1986

Faks: (312) 266 4539

Erken Müzik Eğitimi (EME) Programı ile ilgili bilgiler sadece eme@bilkent.edu.tr e-mail aracılığı ile verilmektedir.

Detaylı bilgi için yukarıda belirtilen telefonlardan Bölüm Başkanlıkları ve Sanat Dalı Koordinatörlüklerine ulaşabilirsiniz.