• sanat dali kabulleri

SANAT DALI KABULLERİ

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu ile Müzik Hazırlık Lisesi'ne YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI ile öğrenci kabul edilir.

YETENEK SINAVI
Duyuş (duyduğu sesleri verebilme) ve müziksel algı (ritm, ezgi hafızası vb.)

İşitsel algı sınavı, tüm sanat dallarına başvuran adaylara uygulanır. Bu sınavda adaylardan sesleri tekten çoğa, doğru algıladıklarını belli edecek şekilde söylemeleri beklenir. Verilen ritm ve melodi örneklerini tekrarlamaları istenerek müzik hafızaları sınanır.SEVİYE SINAVI
Enstrüman seviyesi, duyuş ve müziksel algı.

Sanat dallarına başvuracak adaylara, seviyelerini belirtmek amacıyla sunacakları programları, Sınav Programları sayfasında belirtilen örnekler doğrultusunda hazırlamaları önerilir. Bu konudaki sorular için sanat dalı koordinatörlerimize danışılabilir.

Seviye sınavına başvuran adaylara, girmek istedikleri sınıfa göre genel müzikal formasyon (solfej, teori, vb.) düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulabilir, uygulamalar yaptırılabilir. Bilkent müzik hazırlık ilk ve orta öğretim okullarında kulak eğitimi ve solfej konusunda kur sistemi uygulanmaktadır, öğrenciler kabul edildikleri taktirde bu kur sistemi içinde uygun oldukları seviyeye yerleştirilirler.

Sınıflara göre öğrenci kabul edilen sanat dalları aşağıdaki gibidir:

Genel Müzik Eğitimi*: 1. ve 5. sınıflar arasında yetenek sınavıyla öğrenci alır.
Piyano: İlkokul 1. sınıftan yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Keman: İlkokul 1. sınıftan yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Klasik Gitar: 1. ve 5. sınıflar arasında yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Viyola: 4. ve 6. sınıflar arasında yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Viyolonsel: 4. ve 6. sınıflar arasında yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Kontrbas: 5. sınıftan yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Flüt: 6. sınıftan yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Obua: 6. sınıftan yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Klarnet: 6. sınıftan yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Fagot: 6. sınıftan yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Trompet: 6. ve 8. sınıflar arasında yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Trombon: 7. ve 9. sınıflar arasında yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Tuba: 9. sınıftan yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Korno: 6. ve 8. sınıflar arasında yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.
Vurmalı Çalgılar: 6. ve 8. sınıflar arasında yetenek, daha sonraki sınıflar için seviye sınavıyla öğrenci alır.

*Genel Müzik Eğitimi:

Genel müzik eğitimi özellikle ilköğretim seviyesinde bulunan özel bir uygulamadır; Yetenek sınavlarında duyuş ve müzikal algı konularında yetenekli bulunan, ancak ilgilenecek sanat dalları için kontenjan, öğrencinin fiziksel yapısını gelişmesi gibi nedenlerle sanat dalı belirlenmesinin o sınavda yapılması uygun bulunmayan öğrenciler bu programa alınır. “Genel Müzik Eğitimi”ne alınan öğrenciler enstrüman olarak haftada iki saat piyano ve diğer tüm dersleri alarak eğitimlerine başlarlar. Okudukları süreç içinde, öğrencinin yapısı da dikkate alınarak okul tarafından uygun görülen sanat dalına yerleştirilirler. Bu sistem öğrenciye iyi bir müzik temeli ve piyano becerisi kazandırırken, müzik ortamının içinde tüm enstrümanları daha yakından tanımasını sağlar. Böylece öğrencinin ana enstrümanına başlamadan önce çok daha iyi bir bilinç ve avantaj edinmesine olanak tanır.

*Komisyon Kararı:

“Komisyon Kararı” tercihi başvuran adayın veya ailesinin belli bir enstrümanda ısrarlı olmadığını, enstrümanın değil müzisyen olmanın değerine vurgu yapan bir yaklaşımı ifade eder. Çocuklarımız da bizler gibi bildiği aşina olduğu şeylere ilgi ve yakınlık duyar, tanınmayana sıcaklık duymak sık görülmez. Bu sebeple müzik bölümü başvurularının büyük çoğunluğu klasik enstrüman olarak en aşina olunan piyano ve kemana gelir.

Çocuklarımızın ya da bizim yaptığımız enstrüman seçimlerinin çoğu zaman, diğer enstrümanları istememek değil, yeterince tanımamaktan kaynaklandığını, çocukların müzik yaptıkları her enstrümanla bağ kurdukça sevip sahipleneceğini unutmamak gerekir. Aday uzun yıllar emek vermiş ve iyi bir seviyeye gelmiş ya da belli bir enstrümanda olağanüstü bir yetenek segilemiş değilse, gönlünüzden ilk geçen enstrümana ek olarak “komisyon kararı” seçeneğini de eklemekden çekinmemenizi tavsiye ediyoruz.

Not: Kabul sınavlarında jüri, profesyonel görüşü ya da kontenjanlar doğrultusunda sınava katılan öğrenciye başvurduğu sanat dalından farklı bir sanat dalı önerebilir ve kayıt yaptırma konusundaki kararı adaya bırakarak sadece önerdiği sanat dalı için kabul edebilir.