• 1

MÜFREDAT

Müzik Hazırlık Lisesi’nde öğretim programı iki ana başlık altında yürütülür:

1. Müzik (Alan/Yardımcı Alan) Dersleri
2. Müzik Dersleri Dışındaki Ortak Dersler

1. Müzik (Alan/Yardımcı Alan) Dersleri

Okullarımıza kayıt hakkı kazanan her öğrenci, kabul aldığı sanat dalı ile ilgili birebir verilen eğitimin yanı sıra aşağıda sıralanan dersleri alır:

Alan Dersleri: Çalgı-Orkestra-Oda Müziği
Yardımcı Alan Dersleri: Solfej-Dikte-Teori-Koro- Armoni-Müzik Tarihi-Eşlik-Yardımcı Piyano (Piyano dışındaki sanat dallarında okuyan öğrenciler için)

Alan ve yardımcı alan derslerinde verilen eğitim ve bu eğitimin yıl bazında sonuçlarının alındığı ölçme-değerlendirme; fakültemizin ilgili sanat dalı koordinatörlüklerince hazırlanan yıllık çalışma planları doğrultusunda ve bir bütünlük içerisinde yürütülür.

2. Müzik Dersleri Dışındaki Ortak Dersler

Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği zorunlu dersler “ortak dersler” başlığı altında, onaylanmış haftalık ders çizelgeleriyle uyumlu olarak verilir. Seçmeli derslerin verilmesinde ise ilgili çizelgede sıralanan liste temel alınır. Ortak derslerin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu öğretim programları esas alınarak planlanır ve uygulanır.

9. Sınıf: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Görsel Sanatlar, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Yabancı Dil, Çalgı*, Yardımcı Piyano**, Bağımsız Çalışma

10. Sınıf: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Görsel Sanatlar, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil, Çalgı*, Oda Müziği*, Orkestra*, Çalgı Bilgisi**, Bağımsız Çalışma, Deşifraj**, Koro**

11. Sınıf: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Felsefe, Yabancı Dil, Çalgı*, Müzik Tarihi**, Oda Müziği*Orkestra*, Armoni**, Bağımsız Çalışma, Deşifraj**, Koro**

12. Sınıf: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Trafik ve İlk Yardım, Çalgı*, Müzik Tarihi**, Oda Müziği*, Orkestra*, Armoni**, Bağımsız Çalışma, Deşifraj**, Koro**

* Alan Dersi
** Yardımcı Alan Dersi